GULFOOD 2016, World Trade Center, Dubai UAE, February 2016

GULFOOD 2016, February 21 – 25, 2016 at World Trade Exhibition Center, Dubai,                         United Arab Emirates

 • Day 1
 • IMG_6571
 • IMG_6572
 • IMG_6573
 • IMG_6574
 • IMG_6575
 • IMG_6576
 • IMG_6577
 • IMG_6578
 • IMG_6583
 • IMG_6584
 • IMG_6586
 • IMG_6587
 • IMG_6588
 • IMG_6589
 • IMG_6590
 • IMG_6591
 • IMG_6594
 • IMG_6595
 • IMG_6597
 • IMG_6598
 • IMG_6599
 • IMG_6600
 • IMG_6602
 • IMG_6603
 • IMG_6605
 • IMG_6606
 • IMG_6607
 • IMG_6609
 • IMG_6610
 • IMG_6611
 • IMG_6612
 • IMG_6614
 • IMG_6616
 • IMG_6617
 • IMG_6637
 • IMG_6638
 • IMG_6639
 • IMG_6640
 • IMG_6641
 • IMG_6642
 • IMG_6643
 • IMG_6644
 • IMG_6645
 • IMG_6646
 • IMG_6647
 • IMG_6648
 • IMG_6649
 • IMG_6650
 • IMG_6652
 • IMG_6653
 • IMG_6654
 • IMG_6655
 • IMG_6656
 • IMG_6657
 • IMG_6658
 • IMG_6659
 • IMG_6660
 • IMG_6661
 • IMG_6662
 • IMG_6663
 • IMG_6664
 • IMG_6665
 • IMG_6666
 • IMG_6667
 • IMG_6668
 • IMG_6669
 • IMG_6670
 • IMG_6671
 • IMG_6673
 • IMG_6674
 • IMG_6675
 • IMG_6676
 • IMG_6677
 • IMG_6696
 • IMG_6697
 • IMG_6698
 • IMG_6699
 • IMG_6700
 • IMG_6701
 • IMG_6703
 • IMG_6706
 • IMG_6707
 • IMG_6708
 • IMG_6709
 • IMG_6711
 • IMG_6712
 • IMG_6713
 • IMG_6714
 • IMG_6715
 • IMG_6716
 • IMG_6718
 • IMG_6719
 • IMG_6720
 • IMG_6722
 • IMG_6723
 • IMG_6725
 • IMG_6726
 • IMG_6728
 • IMG_6729
 • IMG_6730
 • IMG_6731
 • IMG_6732
 • IMG_6733
 • IMG_6734
 • IMG_6737
 • IMG_6738
 • IMG_6739
 • IMG_6740
 • IMG_6759
 • IMG_6760
 • IMG_6764
 • IMG_6767
 • IMG_6769
 • IMG_6770
 • Day 2
 • IMG_6773
 • IMG_6777
 • IMG_6778
 • IMG_6779
 • IMG_6780
 • IMG_6782
 • IMG_6783
 • IMG_6784
 • IMG_6785
 • IMG_6786
 • IMG_6787
 • IMG_6788
 • IMG_6792
 • IMG_6795
 • IMG_6797
 • IMG_6799
 • IMG_6800
 • IMG_6801
 • IMG_6803
 • IMG_6804
 • IMG_6807
 • IMG_6808
 • IMG_6815
 • IMG_6816
 • IMG_6817
 • IMG_6819
 • IMG_6821
 • IMG_6822
 • IMG_6823
 • IMG_6824
 • IMG_6828
 • IMG_6829
 • IMG_6831
 • IMG_6834
 • IMG_6835
 • IMG_6836
 • IMG_6838
 • IMG_6839
 • IMG_6842
 • IMG_6845
 • IMG_6846
 • IMG_6847
 • IMG_6848
 • IMG_6850
 • IMG_6851
 • IMG_6854
 • IMG_6876
 • IMG_6877
 • IMG_6878
 • IMG_6879
 • IMG_6881
 • IMG_6885
 • IMG_6887
 • IMG_6889
 • IMG_6893
 • IMG_6895
 • IMG_6896
 • IMG_6898
 • IMG_6901
 • IMG_6902
 • IMG_6905
 • IMG_6907
 • IMG_6910
 • IMG_6911
 • IMG_6912
 • IMG_6913
 • IMG_6914
 • IMG_6915
 • IMG_6918
 • IMG_6919
 • IMG_6920
 • IMG_6922
 • IMG_6923
 • IMG_6926
 • IMG_6927
 • IMG_6929
 • IMG_6931
 • IMG_6936
 • IMG_6939
 • IMG_6946
 • IMG_6947
 • IMG_6948
 • IMG_6953
 • Day 3
 • IMG_6988
 • IMG_6991
 • IMG_6994
 • IMG_6995
 • IMG_6996
 • IMG_6999
 • IMG_7002
 • IMG_7004
 • IMG_7006
 • IMG_7012
 • IMG_7015
 • IMG_7020
 • IMG_7021
 • IMG_7024
 • IMG_7027
 • IMG_7031
 • IMG_7033
 • IMG_7035
 • IMG_7042
 • IMG_7043
 • IMG_7045
 • IMG_7047
 • IMG_7050
 • IMG_7053
 • IMG_7055
 • IMG_7060
 • IMG_7064
 • IMG_7067
 • IMG_7071
 • IMG_7074
 • IMG_7076
 • IMG_7078
 • IMG_7079
 • IMG_7080
 • IMG_7083
 • IMG_7092
 • IMG_7096
 • IMG_7098
 • IMG_7101
 • IMG_7103
 • IMG_7108
 • IMG_7111
 • IMG_7113
 • IMG_7115
 • IMG_7118
 • IMG_7119
 • IMG_7121
 • IMG_7122
 • IMG_7124
 • DSC_0432
 • DSC_0437
 • DSC_0439
 • DSC_0440
 • DSC_0441
 • DSC_0442
 • DSC_0443
 • DSC_0445
 • DSC_0446
 • DSC_0451
 • DSC_0453
 • DSC_0454
 • DSC_0455
 • DSC_0456
 • DSC_0461
 • DSC_0462
 • DSC_0469
 • DSC_0472
 • DSC_0474
 • DSC_0479
 • DSC_0480
 • DSC_0482
 • DSC_0483
 • DSC_0484
 • DSC_0485
 • DSC_0489
 • DSC_0495
 • DSC_0499
 • DSC_0500
 • DSC_0501
 • DSC_0502
 • DSC_0508
 • DSC_0512
 • Day 4
 • IMG_7134
 • IMG_7137
 • IMG_7140
 • IMG_7141
 • IMG_7144
 • IMG_7149
 • IMG_7159
 • IMG_7160
 • IMG_7166
 • IMG_7171
 • IMG_7177
 • IMG_7181
 • IMG_7189
 • IMG_7192
 • IMG_7195
 • IMG_7197
 • IMG_7200
 • IMG_7208
 • IMG_7212
 • IMG_7214
 • IMG_7218
 • IMG_7220
 • IMG_7221
 • IMG_7225
 • IMG_7226
 • IMG_7228
 • IMG_7231
 • IMG_7234
 • IMG_7240
 • IMG_7245
 • IMG_7247
 • IMG_7251
 • IMG_7261
 • IMG_7264
 • IMG_7273
 • IMG_7274
 • IMG_7276
 • IMG_7282
 • IMG_7283
 • IMG_7286
 • IMG_7289
 • IMG_7290
 • IMG_7294
 • IMG_7300
 • IMG_7303
 • IMG_7305
 • IMG_7308
 • IMG_7313
 • Day 5
 • IMG_7320
 • IMG_7327
 • IMG_7331
 • IMG_7333
 • IMG_7336
 • IMG_7360
 • IMG_7362
 • IMG_7363
 • IMG_7364
 • IMG_7366
 • IMG_7368
 • IMG_7380
 • IMG_7386
 • IMG_7392
 • IMG_7395
 • IMG_7396